Tjenester

Grunnlagsnett

Utsetting av privathus

Mengdeberegning og Terrengmodellering

Elektroniske tegninger og modeller

Deformasjonsmålinger og analyser

Tradisjonell Landmåling

Kart- og delingsforretninger

3D Scanning

Kommunalteknisk oppmåling

Dronebilder og -skann

Kontroll og leveranse av grunnlag til as-built og NVDB

Presisjonsnivellement

Oppmålingsteknisk prosjektering

VA-innmåling og DOK

BIM

Grunnlagsnett

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

Utsetting av privathus

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

Mengdeberegning og Terrengmodellering

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

Elektroniske tegninger og modeller

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

Deformasjonsmålinger og analyser

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

Tradisjonell Landmåling

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

Kart- og delingsforretninger

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

3D Scanning

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

Kommunalteknisk oppmåling

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

Dronebilder og -skann

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

Kontroll og leveranse av grunnlag til as-built

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

Presisjonsnivellement

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

Oppmålingsteknisk prosjektering

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

VA-innmåling og DOK

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!

BIM

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic, officia quisquam neque veniam mollitia blanditiis dolore dignissimos libero amet. Quidem itaque nam reprehenderit suscipit ipsa obcaecati commodi nemo minus nihil!