Tjenester

Grunnlagsnett

Utsetting av privathus

Mengdeberegning og Terrengmodellering

Elektroniske tegninger og modeller

Deformasjonsmålinger og analyser

Tradisjonell Landmåling

Kart- og delingsforretninger

3D Scanning

Kommunalteknisk oppmåling

Dronebilder og -skann

Kontroll og leveranse av grunnlag til as-built og NVDB

Presisjonsnivellement

Oppmålingsteknisk prosjektering

VA-innmåling og DOK

BIM

Prosjekter

Hos Solli & Hoff er kundens behov i fokus

Vi fokuserer på å levere tjenester skreddersydd etter kundens behov- bla bla bla